Ośrodek Psychoterapii i Psychoprofilaktyki

szkolenie

Core Training ISTDP

Mamy przyjemność zaprosić koleżanki i kolegów na Core Training ISTDP - trzyletnie kompleksowe szkolenie pozwalające na zdobycie umiejętności i uprawnień do samodzielnej pracy w tym podejściu.

Proponowane przez nas szkolenie spełnia kryteria kursu certyfikowanego przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) a jego uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzony przez tę międzynarodową organizację wyznaczającą standardy szkolenia psychoterapeutów ISTDP.

Szkolenie odbywa się w kameralnej 4-12 osobowej grupie i składa się z 12 weekendowych zjazdów ( 2 lub 3 dniowych zależnie od liczby uczestników). W trakcie kursu uczestnicy będą mieli okazję zrozumieć teorię psychopatologii w tym podejściu terapeutycznym, nauczyć się precyzyjnego obserwowania i diagnozowania werbalnych i niewerbalnych komunikatów pacjenta w każdej minucie sesji oraz praktycznie ćwiczyć dopasowane do tej dynamicznej diagnozy interwencje terapeutyczne.

Szkolenie - Core Training ISTDP

Program obejmuje wszystkie podstawowe aspekty teoretyczne i praktyczne Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej takie jak:

 • rozumienie psychopatologii pacjenta w świetle teorii psychonerwicy wg Davanloo i miejscowienie pacjenta na spektrum nerwicy strukturalnej,
 • budowanie świadomego i nieświadomego przymierza roboczego ze zdrową częścią pacjenta
 • praktyczna praca z mapą drogową do nieświadomości wg. Josette ten Have-de Labije,
 • separacja zdrowego ego pacjenta od patologicznych części superego,
 • praca z pacjentem w Trójkącie Osób i Trójkącie Konfliktu,
 • różnicowanie obron frontowych i piwnicznych i oraz pomoc pacjentowi w ich zauważaniu, rozumieniu i świadomym porzucaniu,
 • precyzyjna ocena wzorca regulacji lęku pacjenta oraz interwencje zmierzające do uzyskania zdrowej regulacji lęku,
 • restrukturyzacja zdolności adaptacyjnych ego pacjenta,
 • odblokowanie kompleksu bolesnych uczuć pacjenta i dostępu do traumatycznych doświadczeń z przeszłości ( wizualizacja impulsu , poczucia winy, żalu).
Przebieg spotkań

Podczas spotkań większość czasu przeznaczymy na aktywne oglądanie nagrań wideo sesji prowadzonych przez uczestników oraz wspólne analizowanie tego co widzimy w świetle teorii i praktyki ISTDP a proponowane interwencje terapeutyczne będziemy praktykować poprzez odgrywanie ról (role playing).

Szkolenie prowadzone będzie wyłącznie przez superwizorów certyfikowanych przez IEDTA: Elżbietę Brodowska i Renatę Komorowską-Pietrzykowską (osoby odpowiedziale za szkolenie i prowadzące większość zjazdów) oraz zaproszonych międzynarodowych superwizorów ISTDP.

Pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą mieli wsparcie w postaci interwizji koleżeńskiej prowadzonej przez asystentów – terapeutów zaawansowanych w procesie kształcenia ISTDP.

Od uczestników Core Trainingu ubiegających się o certfikat IEDTA oczekuje się rzetelnego studiowania proponowanej literatury oraz pogłębiania swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach, seminariach lub masterclass ISTDP.

Szkolenie adresowane jest do osób posiadających uprawnienia do pracy w obszarze zdrowia psychicznego (psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów klinicznych) zatrudnionych/samozatrudnionych w miejscach pozwalających na pracę z pacjentami. Osoby będące w trakcie procesu edukacyjnego prowadzącego do uzyskania w/w uprawnień mogą również aplikować - decyzje będą podejmowane indywidualnie

Informacje praktyczne

Miejsce szkolenia: Katowice/Poznań

Planowane terminy spotkań w pierwszym roku szkolenia: 17/18/19.11.23, 22/23/24.03.24, 5/6/7.07.24, 25/26/27.10.24 *
Całe szkolenie planowo zakończy się w grudniu 2026 roku. Za zgodą całej grupy terminy spotkań mogą ulec korekcie podczas pierwszego spotkania.
* - czas trwania treningu proporcjonalny do ilości uczestników.

Koszt całego kursu 36 000zł – płatne w ratach przed każdym spotkaniem.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które prosimy kierować na adres: poczta@zdrowapsychika.pl, lub rpietrzykowska47@gmail.com

O nas

ISTDP - SZKOLENIA.PL

ISTDP - SZKOLENIA.PL to wspólna inicjatywa edukacyjna dwóch podmiotów działających w ochronie zdrowia psychicznego: ISTDP Silesia w Katowicach (Elżbieta Brodowska) i Centrum Terapii JaKto w Poznaniu (Renata Komorowska-Pietrzykowska). Tworzymy ją jako superwizorki ISTDP w celu dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi terapeutami pracującymi w tym podejściu, a także z wszystkimi osobami zainteresowanymi poszerzaniem swoich zawodowych kompetencji w obszarze rozumienia psychopatologii i sztuki psychoterapii.

Nasza wspólna przygoda z ISTDP rozpoczęła się w 2010 r. od spotkania w Laboratorium Psychoedukacji na cyklu warsztów prezentujących podstawowe założenia i sposób pracy w tym podejściu - w Polsce w tamtym czasie wciąż prawie nieznanym. Obie miałyśmy już wtedy za sobą długie doświadczenie zawodowe i niezliczoną ilość szkoleń i konferencji. Mimo gruntownego wykształcenia psychoterapeutycznego i psychiatrycznego naszemu codziennemu doświadczeniu w pracy z pacjentami towarzyszyła często frustracja. Frustracja związana z niedostatkiem narzędzi pozwalających na precyzyjne rozumienie tego co w konkretnym momencie dzieje się z pacjentem, jak i z trudnością przełożenia tego co widzimy na efektywną interwencją terapeutyczną.

Obu nam bliskie było rozumienie problemów pacjenta w kategoriach wewnętrznego konfliktu, tęskniłyśmy jednocześnie za bardziej aktywną niż w terapii psychodynamicznej pozycją terapeuty, czytelną strukturą terapii. ISTDP przekonywało również zdolnością do przekładania na praktykę kliniczną osiagnięć badań naukowych dotyczących funkcjonowania układu nerwowego. Okazało się także obszarem, na którym mogły się spotkać i spełnić swoje pragnienia skuteczniejszego niż dotąd pomagania: doświadczona psycholożka - psychoterapeutka psychodynamiczna, oraz lekarka - psychiatra realizująca się od wielu lat w uniwersyteckim środowisku naukowym. Z rozbudzonymi nadziejami postanowiłyśmy kontynuować nasza przygodę z ISTDP rozpoczynając szkolenie w drugiej polskiej edycji Core Trainingu w Laboratorium Psychoedukacji. Okazało się to wkroczeniem na nową, ekscytującą drogę zawodowego, jak i osobistego rozwoju.

Pierwsze polskie edycje Core ISTDP były prowadzone przez czołowych przedstawicieli tego nurtu z całego świata. Naszymi nauczycielami byli Josette Ten Have - de Labije, Robert Neborsky, Kees Cornelissen, Allan Abbas, Jon Fredericson, Ferrucio Ossimo. Tak obszerny i zróżnicowany zespół wybitnych wykładowców prócz możliwości czerpania wiedzy i doswiadczenia od każdego z nich, pozwalał również na stopniowe uzmysłowienie sobie zauważalnych pomiedzy nimi różnic. Różnic dotyczących nie tylko stylu interwencji, ale również rozumienia istotnych aspektów sztuki terapii, takich jak praca z projekcją czy regulacją lęku. Doceniając wszystkich naszych nauczycieli za naszą mistrzynię uznałyśmy Josette Ten Have-De Labije. Pod jej kierunkiem kontynuowałyśmy nasze szkolenie w ramach Advanced Core Training, a od kilku lat jako asystentki Josette współprowadzimy międzynarodowe szkolenia ISTDP w Berlinie. Wciąż czerpiemy od niej wyjątkowe zasoby wiedzy klinicznej i rozumienia pacjenta, połączone z niespotykaną siłą, uczciwością, wrażliwością i miłością do zdrowej, szukającej naszej pomocy części pacjenta.
Teraz jako certyfikowane przez IEDTA superwizorki ISTDP będziemy zaszczycone mogąc przekazać naszym koleżankom i kolegom chociaż część tej wiedzy i doświadczenia, którymi tak hojnie podzieliła się z nami Josette.

Ośrodek Psychoterapii i Psychoprofilaktyki - O nas

Psychoterapia

O terapii ISTDP

ISTDP to terapia ustrukturalizowana. Każda reakcja pacjenta jest podstawą stosowania określonego typu interwencji, której efekty możemy od razu zweryfikować.
Terapia jest:

 • Intensywna

  Uwaga pacjenta jest natychmiast koncentrowana na problemie. Terapeuta od pierwszych minut sesji pracuje na świadomym i nieświadomym materiale wnoszonym przez pacjenta „tu i teraz” – nie ma tu miejsca na „opowiadanie historii”.

  Terapia ISTPD
 • Krótkoterminowa

  Obieramy najkrótszą możliwą drogę dojścia do sedna problemu i osiągniecia zmiany.

  Terapia ISTPD
 • Dynamiczna

  Nie korzystamy ze statycznych koncepcji, uwaga pacjenta jest ciągle kierowana na doświadczanie, rozumienie i rozwiązywanie wewnętrznego konfliktu.

  Terapia ISTPD

Efektem udanej terapii jest:

 • zrozumienie przez pacjenta procesów, które uruchamia, umiejętność patrzenia na swoje reakcje w kategoriach trójkąta konfliktu (uczucie/lęk/obrona),
 • zdolność pacjenta do monitorowania swojego lęku i regulowania go w zdrowy sposób,
 • świadoma rezygnacja z obron,
 • możliwie pełne doświadczanie swoich pragnień i uczuć oraz umiejętność wyrażania ich (jeżeli pacjent tego chce) w konstruktywny sposób.
Dowiedz się więcej

Formularz zgłoszeniowy

Data urodzenia

Dane do faktury

Formularz wysłany

Formularz zgłoszeniowy został wysłany, dziękujemy!

Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Nie udało się wysłać formularza

Niestety nie możemy wysłać formularza. Spróbuj ponownie później.